Cara-Cara Memupuk Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda

PENDAHULUAN
 • Mutakhir ini semangat patriotik dalam kalangan generasi muda semakin pudar.
 • Hal ini demikian berpunca daripada pelbagai faktor dan suasana kehidupan yang lebih terbuka dan mencabar.
 • Fenomena sebegini tidak boleh dibiarkan berterusan kerana impaknya amat buruk terhadap keamanan dan kemajuan negara.
 • Pelbagai cara untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda.
IDEA-IDEA PENTING  (cara-cara memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda)
 • Menganjurkan kem jati diri yang mana pengisiannya mestilah bertumpu kepada usaha memberikan kesedaran kepada golongan remaja.
 • Mengadakan program sambutan 'Bulan Kemerdekaan' di sekolah mahupun institusi pengajian yang lain.
 • Mengenang jasa-jasa tokoh pahlawan dan tokoh pejuang kebangsaan.
 • Menggalakkan penghasilan filem-filem bercorak patriotik seperti Bukit Kepong, Leftenan Adenan dan lain-lain.
 • Menganjurkan pameran-pameran tentang sejarah kemerdekaan, darurat, campur tangan asing dan peperangan yang berlaku di negara kita.
 • Memperkasakan pengajaran subjek Sejarah di sekolah.
 • Menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam setiap peperiksaan awam.
 • Mewajibkan semua pelajar IPTA dan IPTS mengambil subjek Sejarah dan wajib lulus sebagai syarat mendapat ijazah.
 • Kempen kesedaran 'sejarah' dalam kalangan generasi muda wajar dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan berterusan.
 • Menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan secara besar-besaran dengan lebih tumpuan kepada menimbulkan rasa kecintaan rakyat terhadap negara.
 • Pemimpin kerajaan, masyarakat dan kaum perlu bahu-membahu dalam usaha menanam semangat patriotik.
 • Pihak bertanggungjawab wajar membina galeri-galeri yang mempamerkan fakta-fakta sejarah seperti gambar, barang-barang sejarah untuk dilihat dengan lebih dekat oleh golongan remaja.
 • Menubuhkan persatuan sejarah di semua peringkat sama ada di sekolah, institusi pengajian tinggi, kolej dan sebagainya.
 • Pihak swasta boleh menganjurkan pertandingan fotografi bertemakan sejarah tanah air, menganjurkan pertandingan menulis esei sejarah dan lain-lain.
 • Pihak kerajaan melalui agensi yang berkaitan mestilah berusaha memperkasakan muzium di seluruh negara.
PENUTUP
 • Kesimpulannya pelbagai cara yang boleh dilaksanakan bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda.
 • Semua cara atau langkah yang dilaksanakan ini mestilah dibuat secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
 • Tegasnya semua pihak perlu prihatin akan isu yang penting ini kerana rakyat tanpa semangat patriotik  yang membara ialah mayat hidup yang senang diperkotak-katikkan oleh anasir-anasir jahat. 
.